Bilgi Bankası


BEL FITIĞI

Belde 5 adet omur vardır. Omurlar arasında hareketi sağlayan ve üzerine binen yükü dağıtan kıkırdak yapıda diskler bulunur. Omurlar arası diskler iki kısımdan oluşur; merkezde akıcı kıvamda çekirdek ve onun dışını saran kapsül. Değişik sebeplerle diskin kapsülü yırtılırsa, çekirdek dışarıya çıkar ve bacağa gider sinir köklerini sıkıştırır. Böylece bel fıtığına yakalanan hasta şiddetli bel ve bacak ağrısından şikayet eder.

Bel fıtığı nedir?
Dejenere diskin bacağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı ile karakterize klinik tablodur. Bel fıtığı (lomber disk hernisi) olan hastaların çoğu 30-50 yaşları arasındadır.

Nasıl tanı konur?
Ana yakınma bel ve bacak ağrısıdır. Hastalar çoğu kez, önceden beri var olan hafif bel ağrılarının, bir zorlama ile arttığını ve bacaklarına indiğini ifade ederler. Ağrı öksürme, hapşırma, ıkınma ve bel hareketleriyle artar. Hasta ayakta dik durmakta zorluk çeker. Bir kısım hasta ise oturunca ağrının daha çok arttığını ifade eder. Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir. Tanı koymada direkt grafi ve MR’dan yararlanılır.

Tedavi nasıl yapılır?
Lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Bel fıtıklarının çoğu ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Ameliyatsız yöntemlerle hastaların %75-90’ında ve hatta üstünde iyileşme olduğunu bildirmiştir. Cerrahi tedavi için acele etmeyip önce konservatif tedaviye başlamak, hastayı yakından izlemek ve hastalığın seyrine ve tedavinin sonucuna göre karar vermek en akılcı yoldur. Yatak istirahatı çok kısa (2-4 gün) tutulmalıdır. Tedaviye ilaçlar eklenebilir. Kas gücünü artırmak için sırt ve karın kasları egzersizlerine başlanılmalıdır. Bir süre sonra hastanın korse ile ayağa kalkmasına ve yürümesine izin verilir. Bu dönemde hasta fizik tedavi programına alınır. Hem akut hem kronik dönemde kuyruk sokumundan yapılan epidural ozon enjeksiyonuyla çarpıcı sonuçlar alınabilir. Konservatif tedaviye cevap alınamazsa cerrahi tedavi uygulanır.

FİZİKON Kurucusu Sayın Prof.Dr. Hasan OĞUZ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.