Bilgi Bankası


MİYOPATİ REHABİLİTASYONU

Miyopati iskelet kasının primer hastalığıdır. Genetik, enfeksiyöz, otoimmün veya toksik nedenlerle ortaya çıkabilen miyopatilerin çocukluk çağında en sık görüleni progressif musküler distrofidir. Hastalığın ağır formuna Duchenne musküler distrofi (DMD), daha hafif formuna Becker musküler distrofi (BMD) adı verilir.

Duchenne musküler distrofi (DMD) çocukluk çağının en ağır ve en sık görülen miyopati formudur. Psödohipertrofik veya progressif musküler distrofi olarak da bilinir. Hastalık sinsi olarak başlar. Genellikle 3 yaşından önce başlar. İlk belirti kalça kaslarının simetrik güçsüzlüğüne bağlı yürüme zorluğudur. Çocuk yürümek istemez, koşma ve zıplamada zorluk çeker, sık sık düşer. Çömeldikten sonra tutunarak kalkar. Kas zayıflığı giderek ilerler ve 4-5 yaşlarında önemli oranda kas kitlesi kaybedilir. Bazı kaslarda yalancı büyüme (psödohipertrofi) gözlenir. Yalancı büyümenin en çok görüldüğü yer baldır kaslarıdır. Başlangıçtan itibaren 3 yıl içinde eklem harekeleri kısıtlanır. Yoğun rehabilitasyon uygulanmadıkça çocuk 8-9 yaşlarında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelir. Sırtında eğrilik (skolyoz) gelişir. Giderek solunum zorluğu, kalp, mide-bağırsak bozuklukları ortaya çıkar. Hastalar genellikle 16-19 yaşlarında kaybedilir.

Daha hafif seyreden ve daha seyrek görülen Becker musküler distrofi (BMD) tanısı 5-25 yaşlar arasında konur. Ambulasyon (ayakta dolaşma) kuvvetsizliğin başlamasından 20 yıl sonraya kadar korunur. Ağır kalp tutulumu olmadıkça genellikle yaşam süresi normaldir.

Hastalık ağır seyretmekle birlikte, rehabilitasyonla kaliteli bir yaşam sağlanmaya ve fonksiyonel bağımsızlık sürdürülmeye çalışılır.

FİZİKON Kurucusu Sayın Prof.Dr. Hasan OĞUZ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.