Bilgi Bankası


MULTIPL SKLEROZ (MS)

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin kronik, iltihaplı, demiyelinizasyon ve multifokal nörolojik tutulumla seyreden bir hastalığıdır. Hastalık patojenezinde immün sistemin rol oynadığı kabul edilmektedir. Ortalama 30 yaşında (15-50 arası) başlar. Erkeklere göre kadınlarda daha erken yaşta başlar ve daha sıktır. Hastalık alevlenme ve sönmelerle seyreder. Çift görme olabilir. Boynunu aniden öne eğdiğinde aşağı doğru yayılan ağrı ve elektriklenme hissi duyar. Konuşma ve denge bozulabilir. Sıcağa karşı tahammül azalır. Yorgunluk çekerler ve sabahları dinlenmemiş olarak kalkarlar. Tedavide ilaçlardan ve rehabilitasyondan yararlanılır. Rehabilitasyonla bağımsızlık düzeyini en üst seviyeye çıkaracak stratejiler geliştirilir. Rehabilitasyon uygulaması sırasında aşırı yorgunluk ve terleme oluşmasından kaçınılmalıdır. Tedavi, motor sorunları kompanse edici şekilde ayarlanmalı, inaktivite komplikasyonları önlenmelidir. İş uğraşı becerileri artırılmalı, oturma, ayakta durma dengeleri sağlanmalı, yürüme düzeltilmelidir. Hastanın durumuna göre çeşitli cihazlar verilebilir. Mesleki sorunlar giderilmeye çalışılır. Robotik rehabilitasyon MS’li hastanın yürüme kapasitesini ve süresini uzatabilir. Ozon hastalığın iyileşmesinde ve kazanımların devamında etkili olabilmektedir. Son zamanlarda kök hücre tedavisiyle ilgili umut verici çalışmalar yayınlanmaktadır.

FİZİKON Kurucusu Sayın Prof.Dr. Hasan OĞUZ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.