Bilgi Bankası


SİNİR YARALANMALARI

Düşme, çarpma, kırık, yanık, kesici alet ve ateşli silah yaralanması gibi nedenlerle kol ve bacak sinirlerinde hasar olabilir. Sinir yaralanmaları kuvvet kaybı, hareketsizlik, deformite ve kısmi fonksiyon kaybından tam hareketsizliğe (felç) kadar değişen oranlarda bozuklukla ortaya çıkabilir. Sinir bütünlüğünü tam olarak yitirmemişse veya ameliyatla sinir uçları bir araya getirilmişse, yukarıdan başlamak üzere sinir kendini yeniler. Yitirilen işlevlerin yeniden kazanılabilmesi için sinirlerin yenilenme süreci tamamlanıncaya kadar eklemler ve kasların korunması gerekir. Hastanın durumuna göre düzenlenen rehabilitasyon programıyla bu sağlanabilir. Rehabilitasyon programı başlıca hasta eğitimi, duyu ve kas eğitimi, atellemeden ibarettir.

FİZİKON Kurucusu Sayın Prof.Dr. Hasan OĞUZ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.